29 maja obchodzimy Dzień Działacza Kultury. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza spotkał się dzisiaj z pracownikami Żagańskiego Pałacu Kultury, aby złożyć całemu zespołowi, kreującemu kulturalne oblicze naszego miasta, podziękowania za pracę.
Gospodarz miasta pogratulował dyrektor Annie Mrowińskiej oryginalnych pomysłów na rozwój miejskiej oferty oraz zaangażowania w opiekę nad naszym dziedzictwem kulturowym. Za koordynowanie pracy tak licznego zespołu oraz profesjonalną realizację różnorodnych zadań powierzonych placówce.