Przypominamy, że 30 czerwca 2022 roku mija termin zgłoszenia przez właścicieli budynków, zarządców budynków (również tych niemieszkalnych) deklaracji o zainstalowanych w pomieszczeniach źródłach ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Jak wypełnić ten obowiązek?

Właściciele obiektu lub zarządcy muszą złożyć deklarację czym są ogrzewane nieruchomości. Możesz zrobić to on-line przez www.ceeb.gov.pl, lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Żagań przy placu Słowiańskim 17. Formularz zgłoszenia lokalu mieszkalnego dostępny jest tutaj, natomiast właściciele lokali niemieszkalnych (garaży, sklepów, hal) mogą pobrać odpowiedni formularz tutaj. Na stronie znajdą Państwo również przykłady prawidłowo wypełnionych deklaracji. Wypełniony dokument należy złożyć w magistracie, w punkcie podawczym.

Wzory wniosków, materiały informacyjne dotyczące projektów, materiały wideo ułatwiające rejestrację budynku w systemie oraz konto, na którym można elektronicznie złożyć deklarację – https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Jaka kara za brak złożenia deklaracji?

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że jeśli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, właścicielowi budynku grozi kara grzywny do 500 złotych. Jeżeli sprawa trafi do sądu – do 5000 złotych.

Termin składania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 roku.