Jak postępuje budowa nowego żagańskiego przedszkola? Jak widać wykonywane są właśnie prace murowania ścian wraz ze zbrojeniem i szkalowaniem słupów żelbetowych. Wykonano już izolacje wokół budynku i zakończono prace przy instalacji podposadzkowej.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy miastem a Zakładem Usług Budowlanych Roberta Łukasika nowe przedszkole powstanie do końca roku. Wykonawca zobowiązał się zrealizować tę inwestycję za kwotę 12 345 500 zł brutto. 4 miliony z tej kwoty pochodzą z rządowego dofinansowania pozyskanego przez gminę.