Polsko-niemiecki Park-Rallye

We wtorek w żagańskim parku zaroiło się od cyklistów za sprawą polsko-niemieckiego wyścigu parkowego Park-Rallye. Kilkudziesięciu śmiałków na rowerach miało okazję sprawdzić swe umiejętności w trakcie rozmaitych gier terenowych. Spotkanie młodzieży odbyło się w ramach projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Europejski Związek Parków Łużyckich zrzesza 9 obiektów parkowych Brandenburgii, Saksonii i województwa lubuskiego, które swój rozwój zawdzięczają znanym osobistościom, takim jak hrabia Henryk Brühl, książę Herman von Pückler-Muskau czy żagańska księżna Dorota de Talleyrand-Périgord.

Głównym celem realizowanego wspólnie projektu „Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021” jest intensyfikacja i pogłębienie współpracy transgranicznej pomiędzy samorządami oraz administracjami parków w Europejskiego Związku Parków Łużyckich, trwałe propagowanie działań konserwatorskich wśród mieszkańców obszaru wsparcia oraz aktywna partycypacja grup i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego mieszkańców w zachowaniu, konserwacji i zgodnym z wymogami konserwatorskimi wykorzystaniu obiektów parkowych. W tym roku w Żaganiu odbędzie się jeszcze seminarium pn. „Salon Europejski” oraz warsztaty pielęgnacji parku.

Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego