Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem nr 136/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom”.

l.p. Nazwa organizacji Kwota przyznana
1. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szprotawa ZHP  17.000 zł
RAZEM:  17.000 zł