29 czerwca 2022 roku odbyła się XLVII sesja Rady Miasta Żagań. Wyjątkowa ze względu na podsumowanie rocznej pracy żagańskiego samorządu (podjęcie uchwały absolutoryjnej oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2021) oraz podziękowanie czterem mieszkańcom Żagania za ich wieloletnie zaangażowanie w rozwój miasta i jego promocję. Medal “Zasłużony dla  miasta Żagania” decyzją rady otrzymały panie Halina Dobrakowska i Maria Piątek (medal odebrał syn) oraz pan Kazimierz Poprawski. W podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie w rozwój klubu WKS “Sobieski” Żagań tytuł Ambasadora Miasta Żagania otrzymał Pan Aleksander Bortnowski.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował wyróżnionym pasji, jaką stało się w ich życiu miasto. Panom podziękował za rozwijanie sportu i drużyny, która stała się wizytówką Żagania, aspirując do rangi formacji pierwszoligowej. Pan Kazimierz Poprawski był kierownikiem “Sobieskiego” od momentu jego powstania. Paniom aktywnie działającym w Towarzystwie Przyjaciół Żagania gospodarz miasta podziękował za troskę o tradycję, pamięć o ludziach i wydarzeniach ważnych dla miasta, pielęgnowanie w ten sposób tożsamości naszej Małej Ojczyzny.

W dalszej części obrad przyjęto Raport o stanie gminy, udzielono wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Żagań oraz podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2021 rok.

Nagranie z sesji Rady Miasta Żagań z 29 czerwca 2022 roku cz. 1

Nagranie z sesji Rady Miasta Żagań z 29 czerwca 2022 roku cz. 2