Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 7 lipca 2022 roku o godzinie 10.00 odbędzie się XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Żagań w formie zdalnej. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

4. Zamknięcie sesji.