Towarzystwo Przyjaciół Żagania zachęca mieszkańców do zgłaszania kandydatów do tytułu “Żaganianin Roku 2021”. Swoje propozycje należy składać wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia można pozostawić w punkcie informacji magistratu, przesłać na adres hdobrakowska2@gmail.com lub dostarczyć do siedziby Towarzystwa w Żagańskim Pałacu Kultury. Na Państwa zgłoszenia organizatorzy czekają do końca sierpnia 2022 roku. Ogłoszenie wyników odbędzie się we wrześniu.