Komunikat

12 czerwca 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec zatwierdził procedurę  przetargową na „Budowę boiska osiedlowego przy ul. Długosza w Żaganiu”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  zostało ogłoszone dziś w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl.

Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza w Żaganiu, zlokalizowanego wśród zabudowy jednorodzinnej. Po realizacji inwestycji powstanie nowe boisko wielofunkcyjne w obrębie działki ewid. nr 1355/99. Boisko wielofunkcyjne będzie mogło służyć zarówno do gry w koszykówkę, jak również do gry w piłkę ręczną lub nożną.

Potencjalnym Wykonawcom zwraca się uwagę na wykonywanie robót ziemnych, które powinny być prowadzone ze szczególną ostrożnością  tak, aby nie spowodować większych uszkodzeń w terenie, mogących być nieodwracalnymi  i stwarzać problem z odtworzeniem istniejącego stanu. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu gdzie mają  być wykonywane roboty oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i  podpisania umowy.

Elektroniczne składanie ofert  wyznaczono do 29 lipca 2022 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 29 lipca od godziny 12.00. Zadanie należy zrealizować w terminie czterech  miesięcy od zawarcia umowy. Inwestycja ta jest finansowana ze środków budżetu obywatelskiego.

Link do strony postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/04a6f14a-6836-47d8-80ba-6660baf746e4