Urząd Miasta Żagań zlecił wysprzątanie nielegalnego wysypiska śmieci w dołach przy ulicy Granicznej. Firma działająca na zlecenie magistratu wyciągnęła spod skarpy ogromne ilości śmieci. Udało się wstępnie ustalić, kto może być właścicielem “porzuconych” odpadów. Działania w zakresie wyjaśnienia tej sprawy prowadzi Policja. Sukcesywnie wywozimy to, co podrzucono na terenach miejskich, zaśmiecając teren i zanieczyszczając środowisko. Już uprzątnięto opony, części samochodowe, elektroodpady wielkogabarytowe, styropian. Kosztowało to gminę 7 700 złotych, co stanowi dopiero początek koniecznych do poniesienia kosztów, aby przywrócić porządek w tym rejonie.

Wyniki ostatniego odbioru elektroodpadów z naszej szafy przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 świadczą o tym, że większość mieszkańców działa świadomie i z dbałością o środowisko. Z szafy wyciągnęliśmy 46 kg baterii, 6 kg żarówek, 4 kg tonerów i 5 kg drobnych elektroodpadów. Zachęcamy do dalszej selektywnej zbiórki odpadów!