ulica Skarbowa

20 lipca 2022 roku zostało unieważnione trzecie  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową przebudowę drogi Nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach postępowania szukaliśmy firmy, która zaprojektowałaby, a następnie zrealizowała zgodnie z projektem kompleksową przebudowę ulicy Skarbowej na odcinku 700 m. Niestety nie złożono żadnej oferty. W najbliższym czasie postępowanie zostanie ponownie ogłoszone. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.