Publikujemy raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żagań na lata 2022-2028.

RAPORT