Budżet Obywatelski 2023

Zgodnie z harmonogramem Żagańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 4 sierpnia powinna zostać opublikowana wstępna lista projektów. Są to wszystkie zadania, które spełniły wymogi formalne określone w uchwale nr XLV/284/2022 Rady Miasta Żagań z dnia 17 maja 2022 r.

Oto wstępna lista projektów i zadań możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Żagań o statusie miejskim na 2023 rok. Do 9 sierpnia składać można odwołanie od oceny merytorycznej.

Lp. Nazwa zadania Orientacyjny
koszt (w zł)*
1 „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST”
(trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji)
56.000,00
2 „Budowa SINGLETRACK” **
(ścieżka rowerowa typu singletrack – teren obok wieży Bismarcka)
157.400,00
3 „Strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu” **
(strefa zabaw i sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  w Żaganiu)
150.000,00
4 „Renowacja zegara słonecznego z II poł. XIX wieku” **
(znajdującego się na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury)
43.050,00
5 „Organizacja: 28 Spotkanie z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. Żagań. 2023” 36.400,00
6 „Poprawa małej infrastruktury rekreacyjnej w Parku Książęcym w Żaganiu” **
(zakup i montaż: stylizowanej „ławeczki zakochanych”, stylizowanych huśtawek, „serca” na pamiątkowe kłódki oraz leżaków drewniano – metalowych)
64.500,00
7 „Imieniny Księżnej Doroty – Rodzinne spotkania z historią” 21.160,00
8 „Zawody lekkoatletyczne: Memoriał im. Ludwika Zająca i Adama Szulca” 25.000,00
9 „Młodzieżowy Majówkowy Koncert Plenerowy” 60.000,00
10 RAZEM 613.510,00

*     Przedstawione  koszty  są  szacunkowe  i  poglądowe,  koszt  realizacji  może  ulec  zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
**  Są to zadania inwestycyjne