Trasa rowerowa

Radni Sejmiku Województwa Lubuskiego 8 sierpnia 2022 r. przyjęli uchwałę w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach konkursu na wsparcie w 2022 r. lubuskich jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej.

Miasto Żagań otrzymało dotację w wysokości 81 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej o długości ok. 3 km na odcinku ul. Żarska – Młynarska – Chrobrego w Żaganiu w kierunku Nowogrodu Bobrzańskiego w ramach regionalnego szlaku rowerowego 769 Żagań (skrzyżowanie z trasą ponadregionalną 750) – Nowogród Bobrzański. Całkowita wartość zadania wyniesie 90 tys. zł.

Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali potrzebę zwiększania ilości ścieżek rowerowych na terenie Żagania, a wykonanie dokumentacji projektowej stanowi podstawę działań zmierzających do wybudowania nowych tras. Przyczyni się to do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na naszych drogach.