Komunikat

Informujemy o zakończeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Żagań i przedstawiamy Raport podsumowujący. Konsultacje prowadzone były od 27 czerwca do 27 lipca 2022 roku. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Żagania oraz działające na terenie miasta podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Załączniki:

Raport podsumowujący przebieg konsultacji