Intensywnie postępują prace przy budowie nowego żagańskiego przedszkola. Obiekt powstaje przy wsparciu środków zewnętrznych – 4 milionów złotych pozyskanych przez samorząd z z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Naszą największą budowę odwiedziła dzisiaj redakcja TVP Gorzów Wielkopolski, aby pokazać mieszkańcom Lubuskiego postęp żagańskiej inwestycji. Jak podkreślił w materiale zastępca burmistrza Sebastian Kulesza to pierwsza od czterdziestu lat inwestycja budowy nowego obiektu edukacyjnego w mieście. W latach 80-tych XX wieku postawiono dwa obiekty “tymczasowe”, które jak się okazało funkcjonowały przez ponad 40 lat. Ich stan zagrażał bezpieczeństwu dzieci i opiekunów. Nie było możliwości docieplenia budynków, ani wymiany stolarki okiennej. W trosce o warunki i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Żagania pozyskano środki na budowę nowego obiektu. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał w lutym teren wykonawcy, rozpoczynając w ten sposób największą tegoroczną inwestycję. Nowy obiekt będzie trwały, nowoczesny, energooszczędny i bezpieczny.

Naczelnik Oświaty Mariusz Krugły poinformował, że w nowym budynku znajdzie się aż 10 oddziałów przedszkolnych, co oznacza że z placówki będzie korzystało około 250 dzieci. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz znajdzie się sala wielofunkcyjna przeznaczona na występy, przedstawienia oraz samowystarczalna kuchnia obsługująca przedszkole.

Jak postępują prace przy budowie nowego Miejskiego Przedszkola nr 6 w Żaganiu? Wykonano już prace stanu surowego związanego z wykonaniem konstrukcji żelbetowych ścian oraz płyt stropowych, zbrojenia stropu wraz ze zbrojeniem wieńców i podciągów. Wykonawca dokonał murowania ścianek działowych. Zakończone są prace związane ze skuwaniem posadzek w pomieszczeniach piwnicy praz prace związane z murowaniem nowych ścianek w piwnicy. Lada dzień rozpocznie się uszczelnianie dachu, montaż wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej. Następnie wykonane zostaną posadzki, okładziny, tynki wewnętrzne i elewacja.

Wykonawca robót budowlanych zainicjował roboty zamienne polegające na wymianie ogrzewania z sieci na ogrzewanie podłogowe z zastosowaniem pomp ciepła. Wykonawca jest w trakcie opracowywania dokumentacji zamiennej.

Przypominamy, że 3 lutego 2022 roku Burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał teren budowy wykonawcy. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy miastem a Zakładem Usług Budowlanych Roberta Łukasika nowe przedszkole powstanie do końca roku. Wykonawca zobowiązał się zrealizować tę inwestycję za kwotę 12 345 500 zł brutto. 4 miliony z tej kwoty pochodzą z rządowego dofinansowania pozyskanego przez gminę.