Burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z działkowcami z terenów przy ulicy Poprzecznej. Gospodarz miasta zapewnił, że miasto nie będzie dokonywało zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żagań na tym obszarze. Po wysłuchaniu postulatów i argumentów mieszkańców burmistrz Andrzej Katarzyniec potwierdził, że na najbliższej sesji rady miasta przedstawiony zostanie radnym projekt uchwały wyłączające z zakresu opracowana Studium tereny ogrodów działkowych przy ulicy Poprzecznej. Wyłączenie takie sprawi, że działkowcy będą mogli nadal korzystać z dzierżawionych działek na dotychczasowych warunkach.