W terminie od 12 października do 2 listopada 2022 roku prowadzony jest nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został obszar rewitalizacji: Stare Miasto, w którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie. Ważnym etapem prac na Gminnym Programem Rewitalizacji jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania. Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031.

Propozycje projektów, tak zwane “fiszki“, można składać:

Formularz fiszki projektowej, o którym mowa w ust. 1, pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

Zarządzenie nr 263/2022