Spotkanie strażniczek miejskich z młodzieżą

Strażniczki Miejskie rozpoczęły cykl spotkań z młodzież z żagańskich szkół średnich, aby poinformować o konsekwencjach zaśmiecania przestrzeni publicznej i obowiązujących w tym zakresie przepisach. Przede wszystkim poinformowano młodzież o obowiązującym zakazie palenia papierosów m.in. na terenie jednostek oświatowych, na przystankach komunikacji publicznej czy w miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci. Używanie e-papierosów podlega takim samym ograniczeniom w przestrzeni publicznej.

Strażniczki Dorota Januszek i Ew Kluczyńska przypominały, że papierosy są szkodliwe, a ich używanie przez osobę poniżej 18 roku życia może być uznane za przejaw demoralizacji, co z kolei skutkuje konsekwencjami dla osoby niepełnoletniej, ale również dla jej rodziców. Strażniczki podkreśliły, ze za zaśmiecanie miejsc publicznych (ulic, dróg, placów, trawników i zieleńców) grozi grzywna nie mniejsza niż 500 złotych.

Młodzież została również zapoznana z konsekwencjami demoralizacji nieletnich, którego przejawami są wandalizm, używanie wulgarnego języka, zażywanie narkotyków, ucieczki z domu, palenie papierosów i spożywanie alkoholu. Zachowania takie w obecności osób nieletnich stanowią przesłankę do zastosowania środków wychowawczych. Funkcjonariuszki przypomniały również o odpowiedzialności karnej za czyny karalne (przestępstwa i wykroczenia), jakiej podlegają osoby nieletnie i małoletnie. Strażniczki poinformowały również, że zgodnie z artykułem 65 Kodeksu wykroczeń karze podlega ten, kto wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną do legitymowania.