Budżet Obywatelski 2023

Nadszedł czas ogłoszenia wyników wielomiesięcznych zmagań o projekty, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane w naszym mieście. Oto zadania, które otrzymały największą liczbę głosów i zostaną wpisane do realizacji w przyszłorocznym budżecie Żagania.

W trakcie głosowania na zadania do Budżetu Obywatelskiego 2023 złożono łącznie 4 147 ankiet – 2 274 w wersji elektronicznej oraz 1 873 w formie papierowej. Wymogi formalne spełniło w sumie 2 947 ankiet.

Oto lista zadań, które wpisane zostaną do przyszłorocznego budżetu Żagania:

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Orientacyjny koszt (w zł)* Liczba głosów
1 „Budowa SINGLETRACK”

(ścieżka rowerowa typu singletrack – teren obok wieży Bismarcka)

157.400,00 722
2 „Strefa zabaw i sportu przy PSP 2 w Żaganiu”

(strefa zabaw i sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu)

150.000,00 801

 

Lp. Nazwa zadania nieinwestycyjnego Orientacyjny koszt w zł * Liczba głosów
I „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” trzydniowy festiwal muzyczny w czasie wakacji 56.000,00 700
2 „Organizacja 28. Spotkania z Piosenką Turystyczną i Żeglarską. Żagań 2023” 36.400,00 701

 

Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu zadania.