Obniżamy krawężniki

Z inicjatywy osób niepełnosprawnych w Żaganiu, przy współpracy z Pełnomocnikiem Burmistrza do spraw Osób Niepełnosprawnych Tomaszem Jakimczukiem, opracowano plan miejsc na terenie miasta, gdzie za wysokie krawężniki uniemożliwiają samodzielne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim. Takich punktów wytypowano 60. Magistrat wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich o obniżenie krawężników i poprawę dostępności przejść dla pieszych. W tym tygodniu trwają prace w 16 punktach na terenie Żagania.