Informujemy, że Zarządzeniem nr 290/2022 z dnia 28 października 2022 roku Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w 2022 roku – konkurs uzupełniający”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Zarządzenie nr 290/2022

Ogłoszenie o konkursie

Zał nr 1

Zał nr 2

Zał nr 3

Wzór oferty

Wzór sprawozdania