Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu będzie realizował w przyszłym roku Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus.

Realizatorem programu na terenie Żagania będą:

  1. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii WNMP, Plac Klasztorny 2,
  2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NNMP, ul. Podgórna 16
  3. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. św. Józefa, ul. Szkolna 43a

we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żaganiu.

Przekazywanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym będzie prowadzone w formie paczek żywnościowych. Zestaw przekazanych artykułów spożywczych obejmuje makaron jajeczny, mleko UHT,  powidła śliwkowe, szynkę wieprzową, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli:

1707,20 złotych dla osoby samotnie gospodarującej

oraz

1320 złotych dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane pomocą powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu celem kwalifikacji i wydania skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Zgłoszenia przyjmowane są w:

poniedziałek, środę, czwartek w godzinach 7.30-10.00 lub 14.00-15.30

we wtorek w godzinach 7.30-10.00 lub 15.00-17.00

w piątek w godzinach 7.30-10.00 lub 13.00-14.00