Dziurawa, zapomniana i niebezpieczna. Tak przez lata funkcjonowała ulica Nocznickiego w pobliżu “Piątki”. Stan nawierzchni pogarszał ciągły ruch pojazdów w rejonie szkoły. Dopiero w ubiegłym roku poważnie potraktowano przez lata zgłaszane postulaty mieszkańców dzielnicy i rozpoczęto remont ulicy. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę z firmą ABM ZGORZELEC I Sp. z o.o. na wykonanie pierwszego etapu robót. Koszt wykonania nawierzchni jezdni i chodników na wysokości budynku szkoły wyniósł 393 600 złotych. Zgodnie ze złożoną wówczas deklaracją, drugi etap prac zaplanowano na 2022 rok. Właśnie zakończono ten etap robót. Inwestycję wykonało MPOiRD Sp. z o.o. za kwotę 482 857,99 złotych. Stworzono nową nawierzchnię jezdni, chodników oraz parking na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych przy PSP nr 5 do skrzyżowania.

W ramach obu etapów poprawiono geometrię jezdni i chodników. Wyznaczono miejsca postojowe i odseparowano je od głównych ciągów komunikacyjnych – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec, dziękując prezes Barbarze Baranowskiej za profesjonalne wykonanie zadania, naczelnik Agnieszce Fedorowicz za prowadzony w trakcie inwestycji nadzór. Gospodarz miasta podziękował również radnym z dzielnicy – Krzysztofowi Omieljańczykowi i Ireneuszowi Szaniawskiemu za społeczną kontrolę prowadzonych prac. Dzięki tej inwestycji zadbano o dzieci, które nareszcie bezpiecznie mogą dotrzeć do szkoły.