Polsko-niemiecka konferencja podsumowująca

O systemie informacji miejskiej rozmawialiśmy 23 listopada br. w żagańskim pałacu w trakcie polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej realizację projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego – etap II”.

Gości przybyłych z Polski i zza naszej zachodniej granicy powitał Zastępca Burmistrza Miasta Żagań Sebastian Kulesza, podkreślając jak ważną rolę w rozwoju turystyki oraz wizerunku miasta odgrywa system informacji miejskiej. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchania prelekcji dotyczących oznakowania turystycznego występującego po polskiej i niemieckiej stronie granicy oraz sprawdzenia jak funkcjonuje ono w praktyce.

Podsumowano również efekty projektu. W sumie w latach 2021-2022 na żagańskich ulicach pojawiło 200 nowych tabliczek kierunkowego oznakowania ulicznego, dzięki którym zarówno polscy jak i niemieccy turyści mogą sprawniej poruszać się po mieście. Uzupełniono również istniejący system informacji i oznakowania turystycznego. Realizacja wymienionych wyżej działań nie byłaby możliwa bez współpracy z miastem Forst, które pełniło funkcję partnera w projekcie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Logotypy Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr