Działka na sprzedaż ulica Piłsudskiego w Żaganiu

W ramach styczniowych przetargów będzie można nabyć nieruchomości położone przy ul. Piłsudskiego w Żaganiu oznaczone następującymi numerami ewidencyjnymi:

– 3961/1 o powierzchni 2878 m2 – data przetargu 17.01.2023 r., godzina przetargu: 9.00, cena wywoławcza 300.000,00 zł, wysokość wadium 30.000,00 zł,
– 3961/2 o powierzchni 3364 m2 – data przetargu 17.01.2023 r., godzina przetargu: 9.30, cena wywoławcza 350.000,00 zł, wysokość wadium 35.000,00 zł,
– 3961/3 o powierzchni 1451 m2 – data przetargu 17.01.2023 r., godzina przetargu: 10.00, cena wywoławcza 184.000,00 zł, wadium 18.400,00 zł,

Nieruchomości mają regularny kształt, są niezabudowane i zlokalizowane w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W granicach działek znajduje się sieć gazowa (g150) i telekomunikacyjna (3tD, tD). Sieć elektryczna, wodna oraz kanalizacyjna znajdują się w ul. Piłsudskiego.

Nieruchomości położone są w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. J. Piłsudskiego a projektowaną obwodnicą komunikacyjną przyjętego uchwałą nr IX/83/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 29 maja 2003 r. i oznaczona jest symbolem 46-U dopuszczającej zabudowę na cele działalności gospodarczej, usługi komercyjne, hurtownie z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.

Przetargi odbędą się 17.01.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadia w podanych wyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do 11.01.2023 r.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Żagań (pokój nr 1 – parter, telefon 68 477 10 35) lub na stronie BIP Urzędu Miasta Żagań.