Mając na względzie bezpieczeństwo ludności zamieszkującej tereny przyległe do poligonu oraz zapobieganie ewentualnym tragicznym wypadkom Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu informuje, że od 9 stycznia do 31 grudnia 2023 roku prowadzone będą strzelania dzienne i nocne. W związku z tym przypominamy, że na poligonie przebywać mogą WYŁĄCZNIE osoby posiadające stosowne zezwolenie. Każda osoba nielegalnie przebywająca na terenie poligonu, zatrzymana przez służby ochronne, będzie przekazywana do dyspozycji Policji.

Granice obiektów wojskowych są oznaczone tablicami informującymi o bezwzględnym zakazie wstępu.