Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 394/2022 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań.” Realizacji zadania podejmie się Żagańskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Promyk”.

Burmistrz Miasta Żagań zarządzeniem nr 393/2022 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.” Zadanie to zrealizują dwa podmioty – Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP w Żaganiu oraz PZ CARITAS Parafii p.w. św. Józefa w Żaganiu.