We wtorek 10 stycznia 2023 roku o godz. 17.00 w Żagańskim Pałacu Kultury odbyło się otwarte spotkanie w ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji (powołany na bazie skonsultowanej, ostatecznej wersji uchwały) będzie stanowił forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta Żagań w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Żagań. Komitet reprezentuje lokalne środowiska społeczne, gospodarcze, mieszkańców gminy, organizacje pozarządowe oraz inne grupy. Na spotkaniu inaugurującym proces konsultacji omówione główne założenia regulaminu Komitetu Rewitalizacji i podjęto dyskusję szczególnie w kwestii zasad wyznaczania składu komitetu.

Czekamy na kolejne głosy i opinie dotyczące projektu uchwały. Konsultacje potrwają do 9 lutego br. i mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

1) papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pok. nr 7, 68-100 Żagań oraz na stronie internetowej miasta https://urzadmiasta.zagan.pl/ oraz https://bip.zagan.pl/ oraz elektronicznego formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_kr_formuarz.

2) badania ankietowego poprzez elektroniczny formularz ankiety dostępny pod adresem https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_kr_ankieta .