Informujemy, że od 11 stycznia do 1 lutego 2023 roku Urząd Miasta Żagań prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żagań na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030. Projekt planu oraz formularz konsultacji dostępne są stronie internetowej jednostki:

https://bip.zagan.pl/168/4453/zawiadomienie_o_wylozeniu_projektu_dokumentu_Programu_Ochrony_Srodowiska_dla_Miasta_Zagan/

Uwagi i wnioski do projektu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą poczty elektronicznej na adres m.firka@um.zagan.pl