Komunikat

Informujemy, że pani Anna Fridrich-Kryżar złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu. Ponieważ na zwolnieniu lekarskim przebywa zastępca dyrektora, grono pedagogiczne wskazało spośród siebie osobę, która pełnić będzie obowiązki dyrektora szkoły do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Szkoła funkcjonuje prawidłowo, a zajęcia lekcyjne (pomimo dużej absencji chorobowej dzieci i nauczycieli) odbywają się bez zakłóceń. Nie ustają również prace remontowe, które zostały poszerzone z uwagi na stan obiektu.

Podczas prac przy szybach wentylacyjnych okazało się, że naprawy wymagają także niewidoczne wcześniej elementy dachu od strony ulicy Wojska Polskiego oraz boiska szkolnego. Są one w bardzo złym stanie technicznym ze względu na wiek oraz uszkodzenia przez wichury. W związku z zaistniałą sytuacją burmistrz Andrzej Katarzyniec, w trosce o bezpieczeństwo dzieci i grona pedagogicznego, rozszerzył zakres prowadzonych prac i zlecił wymienić obróbki blacharskie, założyć nową membranę dachową, okna dachowe i zamontować nowe rynny. Koszt prac wyniesie około 37 000 złotych. Remont zakończy się do końca lutego.