Orlik

Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 w Żaganiu poszukuje chętnych do pracy w charakterze animatora sportu na obiekcie Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu (ul.Wojska Polskiego 1).

Warunki rekrutacji określone są na stronie: Lokalny Animator Sportu – Program Orlik

W przypadku zainteresowania prosimy o zapoznanie się z informacjami na w/w stronie i zgłoszenie się do Dyrektora Szkoły do 20 stycznia 2023 r. do godz. 15.00. Telefon: 68 478 16 80 lub 690 885 361.

Wymagania niezbędne dla osób ubiegających się o stanowisko Animatora Sportu:

1) Ukończony 18 rok życia.

2) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

W ramach projektu mogą być zatrudniane osoby:

  • nauczyciel wychowania fizycznego,
  • trener,
  • instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej).

W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Natomiast kwalifikacje nauczycieli wychowania fizycznego określają przepisy oświatowe dotyczące kwalifikacji nauczycieli.

Istnieje także możliwość zatrudnienia animatora bez kwalifikacji trenerskich.