Drób

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu informuje, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz. 768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc,
w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zgłoszenia można dokonywać wypełniając formularz „Zgłoszenie utrzymania drobiu”
Zgłoszenie należy:

 •  – złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  w Żaganiu, ul. Szprotawska 30 B, 68-100 Żagań,
  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Żaganiu, ul. Szprotawska 30 B, 68-100 Żagań,
  • przesłać drogą e-mail na adres: zagan.piw@wet.zgora.pl,
  • przesłać na nr faksu : 68 367-10-99.

informacja dla hodowców drobiu przyzagrodowego.pdf

informacja dla hodowców drobiu.pdf

zgłoszenie utrzymywania drobiu.pdf