28  stycznia 2023 roku otrzymaliśmy promesę na dofinansowanie zadania Przebudowy ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej w Żaganiu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Gmina Żagań o statusie miejskim otrzymała potwierdzenie przyznania dofinansowania inwestycji do kwoty 4.655.000 złotych. Od tego momentu samorząd ma 9 miesięcy na przeprowadzenie procedury przetargowej.

Inwestycja zakłada przebudowę drugiej części ulicy Sosnowej, Klonowej i Świerkowej – nawierzchni jezdni, chodników oraz parkingów.