Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku – pierwszy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, drugi promujący region poprzez sport. Na każdy z obszarów zabezpieczono 250 tysięcy złotych. Organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, kluby) mają czas do 7 marca na złożenie swoich ofert.

Celem pierwszego konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji województwa, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego szczegółowo określonych w „Programie Współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”. Celem drugiego jest promocja Lubuskiego poprzez sport.

Jak złożyć ofertę?

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF. Należy ją złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs z obszaru promocji województwa w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą” w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. Ofertę można także wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

Szczegółowe informacje na temat konkursów ofert znajdują się na stronie www.lubuskie.pl:

https://lubuskie.pl/wiadomosci/19990/250-tys-na-promocje-lubuskiego-przez-kulture-

https://lubuskie.pl/wiadomosci/19992/250-tys-zl-na-promocje-regionu-przez-sport-czas-start

Materiał na podstawie ogłoszeń na www.lubuskie.pl