W ubiegłym roku, w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, odsłonięto w Żaganiu tablicę pamiątkową w hołdzie żołnierzom tej formacji. W tym roku burmistrz Andrzej Katarzyniec oraz przewodniczący rady miasta Adam Matwijów wzięli udział w uroczystościach na skwerze przy placu Orląt Lwowskich, aby upamiętnić żołnierzy walki o polską suwerenność i niezależność. Organizatorem uroczystości był Światowy Związek Żołnierzy AK koło w Żaganiu.

14 lutego 1942 roku na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego powstała Armia Krajowa.

Foto: Jan Mazur