Żagański Pałac Kultury zaprasza rodziny do udziału w konkursie wielkanocnym “Rodzinna Pisanka”. Warunkiem udziału jest wykonanie i dostarczenie do Pałacyku przy ulicy Jana Pawła II 7 pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym. Pracę należy dostarczyć w terminie do 20 marca 2023 roku do pałacyku. “Rodzinną pisankę” można wykonać w dowolnej technice (przy pomocy kordonka, bloku technicznego, kartonu, waty, wstążki, siana czy wosku). Minimalna wielkość pracy to 40 cm, maksymalna 120 cm.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 marca 2023r. podczas Jarmarku Wielkanocnego na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury.

Regulamin konkursu