Spotkanie z mieszkańcami w PSP 5

14 marca 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 przy ulicy Nocznickiego 18 burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się mieszkańcami dzielnicy, który poruszyli ważne dla nich problemy dotyczące funkcjonowania miasta. Na wstępie gospodarz Żagania przypominał o największych inwestycjach tej kadencji w rejonie – o budowie oświetlenia przy garażach na ulicy Krętej, gdzie zainstalowano 18 nowych słupów i 28 nowych opraw ledowych. Andrzej Katarzyniec przypomniał, że nowe oświetlenie zyskały również inne ulice w okolicy – Boczna, św. Barbary, Myśliwska. W całym mieście wymieniono już 579 opraw na ledowe, co daje ogromne oszczędności, szczególnie w kontekście rosnących cen prądu. Bardzo ważna była również przebudowa odcinka ulicy Nocznickiego w pobliżu szkoły. Powstały nowe chodniki i równa nawierzchnia, nowe oświetlenie i parking dla pojazdów. Mimo wszystkich tych zmian okazuje się, że dużym problemem pozostaje kwestia bezpieczeństwa na drodze o godzinie 8.00 rano. Mieszkańcy prosili w związku z brawurową i niebezpieczną jazdą kierowców o tej porze o wprowadzenie progów zwalniających lub innych ograniczników. Jeden z uczestników zaproponował wprowadzenie zmiany organizacji ruchu, w ramach której odcinek ulicy Nocznickiego stałby się drogą jednokierunkową. Od skrzyżowania z ul. Rzeźnicką do drogi prowadzącej do szkoły można byłoby wprowadzić ruch jednokierunkowy. Osoby wjeżdżające ze szkoły, w kierunku miasta, kierowałyby się w ul. Łąkową, Żółkiewskiego, Nowogródzką. Burmistrz poinformował, że rozmowy na temat takiego rozwiązania muszą zostać przeprowadzone przede wszystkim z zarządcą drogi – ze Starostwem Powiatowym w Żaganiu. Andrzej Katarzyniec przedstawił mieszkańcom zakres przewidzianych na ten rok prac w rejonie nowego cmentarza miejskiego.

Mieszkańcy pytali o działania miasta w zakresie nieczynnej kotłowni (prywatny właściciel), wskazywali drogi wymagające inwestycji, źle zasypane dziury po działaniach firmy prowadzącej światłowód, zarośnięte rowy melioracyjne, konieczność ponownego wyrównania drogi na Gryżyce oraz montażu kamer w rejonie szkoły. Pojawiały się również prośby o utwardzenie ścieżek-skrótów czy posprzątanie ulic. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał, że zadanie to jest realizowane zawsze do 15 kwietnia. Po zakończeniu porządków miasto przystępuje do łatania dziur w drogach. We wskazanych przez mieszkańców rejonach (Jaśminowa, Lipowa, Rzeźnicka) przeprowadzone zostaną w tym roku takie prace. Równocześnie gospodarz miasta poinformował, że zlecony został projekt przebudowy ulicy Paderewskiego. W trakcie rozmowy poruszano również problem ścieżek rowerowych w mieście oraz omówiono utrudnienia wynikające z turystycznego charakteru Żagania. Na zakończenie mieszkańcy wspólnot znajdujących się przy szkole podnieśli problem wysokości opłaty za zajęcie pasa drogowego pod pergolę śmietnikową.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec obiecał przeanalizować poruszone problemy, interweniować u starosty żagańskiego w kwestiach będących w jego kompetencjach, zapraszając członków wspólnoty mieszkaniowej na dalsze rozmowy do magistratu w celu wypracowania kompromisu w sprawie.