Społeczna Rada Kultury

14 marca w pałacu książęcym w Żaganiu na mocy zarządzenia Burmistrza Miasta Żagań uroczyście powołano Społeczną Radę Kultury. Rada jest organem doradczym Żagańskiego Pałacu Kultury i składa się z członków reprezentujących lokalne stowarzyszenia oraz instytucje, których działalność związana jest z szeroko pojętą kulturą. Członkowie rady zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłoszonych podczas I Forum Kultury. Zastępca Burmistrza Miasta Żagań Sebastian Kulesza podziękował obecnym na spotkaniu za zaangażowanie w społeczne i kulturalne życie miasta, a także za odwagę i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

W skład Społecznej Rady Kultury wchodzą: Żaneta Chłostowska-Szwaczka (Inicjatywa Twórcza 29 Lutego), Renata Niezgoda (Klub Sportowy Pasja), Halina Dobrakowska (Towarzystwo Przyjaciół Żagania), Jadwiga Jastrzębska (Żagańskie Towarzystwo Historyczne), Mirosław Walczak (Żagańskie Stowarzyszenie Ratowania i Ochrony Zabytków), Piotr Bożek (Dyskusyjny Klub Filmowy), ks. Władysław Tasior (Pomnik Historii Poaugustiański Zespół Klasztorny), Katarzyna Kara (Fundacja Piętro Wyżej), ks. Marcin Siewruk (Parafia pw. NNMP), Lucyna Gościańska (Stowarzyszenie Turystyczne Piechur), Elżbieta Szymochnik (Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Szron-Czerna), Anna Szczepaniak (Con Anima Musica), Jarosław Szczepaniak (fotograf), Estera Parker (Dzika Sztuka) oraz Marek Wnukowski (pisarz).