Spotkanie z mieszkańcami PSP &

Trzecie spotkanie z mieszkańcami odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Żaganiu. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał na wstępie, jakie inwestycje zrealizowano w rejonie największego żagańskiego osiedla w ciągu ostatnich czterech lat. Przede wszystkich przebudowano ulice – Żarską (II etap – 2.758.708 złotych), Sosnową (etap I – 1.170.102,73 złotych), Liszta (155.738,28 złotych) i Jarzębinową (1.036.291,10 złotych). Ponadto przebudowano chodniki przy ulicy Bema (dwa odcinki), Świerkowej, Pułaskiego, Klonowej, Emilii Plater, Księżnej Żaganny (odcinek), chodnik przy szkole oraz zamontowano nowe oświetlenie uliczne – przy ulicy Żarskiej, od ulicy Konopnickiej do stanicy kajakowej, przy ulicy Sportowej. Doświetlono przejścia dla pieszych przy ulicy Piastowskiej i Konopnickiej oraz zadbano o infrastrukturę sportową – wybudowano siłownię plenerową na Osiedlu na Górce i boisko osiedlowe na ulicy Długosza. Opracowano również dokumentację projektową budowy ulicy Kazimierza Wielkiego, Księcia Henryka Wiernego, Ferenca Liszta, Pluty oraz części Jana Długosza. Dobiega końca budowa nowoczesnego przedszkola przy ulicy Żarskiej, w którym znajdzie miejsce 10 grup przedszkolnych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu jeszcze w tym roku wykonany zostanie drugi etap przebudowy ulicy Sosnowej oraz przebudowa ulic Klonowej i Świerkowej.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec pochwalił się również projektem przebudowy żagańskich Matysiaków – zadania dofinansowanego ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki pozyskanym przez władze miasta funduszom zniknie szpecący budynek i powstaną 24 nowe mieszkania komunalne. Oddając głos mieszkańcom gospodarz Żagania prosił o zgłaszanie uwag i potrzeb, jakie dostrzegają oni w swojej okolicy. Jak pokazały dwa wcześniejsze spotkania wiele z nich udaje się na bieżąco rozwiązywać.

Jako pierwszy głos zabrał mieszkaniec ulicy Żarskiej z bloków usytuowanych w rejonie jednostki wojskowej. Prosił o zainteresowanie stanem dróg w tej okolicy oraz zmianą organizacji ruchu, która powstrzymałaby osoby z zewnątrz od parkowania pod blokami. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zaznaczył, że miasto wielokrotnie wnosiło do wojska o utworzenie dodatkowego parkingu, niestety bez skutku. Prośby te zostaną powtórzone. Niestety pomimo stworzenia wielu nowych miejsc parkingowych w mieście i 6 nowych na osiedlu Bema, potrzeby są coraz większe. O problemie tym mówił również mieszkaniec bloku przy ulicy Bema, który podkreślał, że mieszkańcy “apartamentów” korzystają z parkingów ŻTBS-ów, lub parkują na skwerze przy pomniku Powstańców Wielkopolskich. Wszystko spowodowane jest oczywiście brakiem miejsc postojowych. Problemem jest również odcinek ulicy między blokami, który przez to, że jest jednokierunkowy, w przypadku przeprowadzki lub wezwania karetki, staje się niedrożny. Komendant straży miejskiej zaprosił mieszkańca na wizję lokalną, która pomoże rozpoznać możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian.

Matka dzieci uczęszczających do PSP 7 zwróciła uwagę na stan toalet w szkole, które wymagają remontu. Andrzej Katarzyniec przypomniał, że w pierwszym roku po objęciu stanowiska zlecił remonty w zaniedbanych placówkach – wymieniono piec w PSP 1, naprawiono cieknący dach w “Siódemce”, przebudowano toalety w “Piątce”, naprawiono niedrożne instalacje sanitarne w przedszkolach. Znając te potrzeby złożono wnioski do PEFRON o dofinansowanie na przebudowę toalet na potrzeby dzieci niepełnosprawnych w PSP 5 i PSP 7. Są ogromne szanse na pozyskanie tych środków i wykonanie prac jeszcze w tym roku. Kolejny mieszkaniec pytał o możliwość przedłużenia ścieżki rowerowej z miasta pod jednostkę wojskową, doświetlenie trzeciego przejścia na ulicy Piastowskiej, wprowadzenie tabliczek z numerem linii do autobusów MZK, na końcu pytając o sytuację boiska przy ulicy Długosza. Naczelnik Wydziału Inwestycji Agnieszka Fedorowicz podkreśliła, że plan ścieżki rowerowej do jednostki i dalej do Żar znajduje się w planie ścieżek województwa lubuskiego – nikt jednak nie potrafi powiedzieć, kiedy plan ten zostanie zrealizowany. W zakresie budowy boiska miasto posiada wszelkie zgody i uzgodnienia, wobec których nie wniesiono zastrzeżeń. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował doświetlenie wspomnianego przejścia, natomiast prezes MZK Joanna Kaczmarska zapewniła, że autobusy wyposażone zostaną w jednolite tabliczki, co ułatwi młodzieży korzystanie z usług przewoźnika.

Czwarte spotkanie odbędzie się dzisiaj w PSP nr 4 przy ulicy Wesołej 38. Zapraszamy na godzinę 16.00.