Spotkanie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 poświęcone było głównie drogom i chodnikom. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał najważniejsze inwestycje w tej dzielnicy – przebudowę chodnika na ulicy Staszica, budowę chodnika na ulicy Lotników Alianckich, wymianę oświetlenia przy ulicy Cichej, budowę strefy aktywności przy szkole oraz naprawę kładki. W planie miasta na ten rok jest budowa oświetlenia na ulicy Staszica oraz przebudowa odcinka ulicy Lotników Alianckich, na które miasto pozyskało 1 797 233 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Mieszkańcy obecni na spotkaniu wskazali inwestycje, jakich oczekują na Formozie. Najczęściej podnoszono konieczność remontu chodnika i jezdni na ulicy Węglowej. Zanim powstanie projekt i rozpoczną się kompleksowe działania warto utwardzić sam wjazd w ulicę oraz zamontować lampy solarne w rejonie zjazdu. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował opracowanie projektu przebudowy drogi. Doświetlenia wymaga zdaniem mieszkańców również ulica Narutowicza – przy skręcie z ulicy Lotników Alianckich. Drogę należy wyrównać, gdyż została uszkodzona przez korzenie przydrożnych drzew i zadbać na niej o chodnik. Mieszkanka prosiła również o rozwiązanie problemu wody stojącej przed szkołą po każdej większej ulewie. Sprawa już została zgłoszona do ŻWiK, który wyczyści studzienkę. Radny Andrzej Chodań zaproponował dodatkowo budowę parkingu przy Muzeum Obozów Jenieckich wzdłuż pasa drogi, w miejscu nieutwardzonego obecnie terenu. Radny podziękował również urzędnikom za szybką interwencję w sprawie dębu podgryzionego przez bobry. Ewentualny upadek drzewa stanowi zagrożenie dla pobliskiego mostku. Magistrat monitoruje sprawę i szuka możliwości technicznych rozwiązania tej sytuacji. Radna Małgorzata Klorek zwróciła się z prośbą o uruchomienie weekendowych połączeń autobusowych do Żar. Prezes MZK Joanna Kaczmarska wyjaśniła, ze nie ma takiej możliwości. Są to połączenia miedzy dwoma powiatami, a takie kursy finansuje urząd marszałkowski, który w trakcie ostatniego spotkania w sprawie siatki połączeń pomiędzy Żarami i Żaganiem nie dostrzegł takiej potrzeby, z uwagi na 18 kursów kolejowych na tej trasie. Mieszkańcy dopytywali również o możliwości remontu tunelu na dworcu kolejowym oraz peronów.