Ostatnie spotkanie burmistrza Żagania z mieszkańcami w cyklu wiosennym odbyło się w sali Inter Pałacu Książęcego. Andrzej Katarzyniec przypomniał najważniejsze inwestycje wykonane w czasie swojej kadencji w centrum miasta. Pierwszą z nich był remont ulicy Ratuszowej, wykonany dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 648 928,00 złotych (wartość całej inwestycji 1 117 839,07 złotych) z Funduszu Dróg Samorządowych. Był to pierwszy od wielu lat remont drogi wykonany przy wsparciu środków zewnętrznych. Burmistrz przypomniał również, że zgodnie ze swoim programem wyborczym zadbał o nowe miejsca parkingowe – w centrum zagospodarowano na ten cel teren przy ulicy Sobieskiego, usuwając również stare garaże w rejonie zabytku i budując nowy chodnik. O równy trakt pieszy zadbano również przy ulicy Kopernika, Długiej i Prusa. Nowe oświetlenie uliczne pojawiło się na ulicy Keplera, Brackiej, Skarbowej, Długiej, Szprotawskiej i Libelta. W centrum miasta pojawił się tor pumptrack dla młodzieży, prowadzona jest termomodernizacja przedszkola przy ulicy Skarbowej, zniknęły wszystkie szpecące przestrzeń blaszaki, pojawiły się ozdobne murale, wybudowana została toaleta miejska, a szlak turystyczny Keplera wzbogacił się o plenerowy układ planetarny. W trakcie kadencji wyremontowano kominy i elewacje pałacu, podejmując obecnie ostatnie prace przy fontannach. Pozyskano ponad 12 milionów złotych na remont kąpieliska miejskiego. Do 6 kwietnia czekamy na oferty potencjalnych wykonawców, aby móc rozpocząć prace na basenie. Niebawem rozpocznie się również remont ulicy Klonowej, Świerkowej i Sosnowej. Magistrat opracowuje nowe projekty i pozyskuje pieniądze na kolejne inwestycje w Żaganiu, tak aby m.in. wybudować przystań kajakową na Kępie Ludwika, odremontować Oranżerię, zrewitalizować Ratusz, czy zmodernizować pozostałe budynki oświatowe.

Gospodarz miasta zapytał zebranych, jakie jeszcze potrzeby dostrzegają w swojej najbliższej okolicy. Mieszkaniec centrum zaproponował remont ulicy Łużyckiej oraz parkingu za budynkiem urzędu, którego stan szpeci pięknie wyremontowaną wizytówkę miasta. Mieszkanka prosiła o modernizację peronów kolejowych na żagańskim dworcu i ułatwienie podróżnym z walizkami dotarcie do pociągu. Obecnie nie ma żadnego podjazdu dla bagaży. Zmianie ulec powinna również siatka połączeń, tak aby możliwy był dojazd z Żagania nad morze i do Warszawy. Burmistrz Andrzej Katarzyniec przekazał, że miasto nie ma wpływu na działania PKP, chociaż nieustannie prowadzimy rozmowy z zarządem województwa lubuskiego w zakresie poszerzenia siatki połączeń. Kolejny mieszkaniec prosił o posprzątanie lasku przy ulicy Sosnowej (teren Nadleśnictwa), zapytując o pomysł miasta na promocję naszej strefy. Andrzej Katarzyniec zauważył, że najkorzystniej byłoby wybudować w okolicy autostradę. Największym ograniczeniem pozostaje bowiem usprawnienie transportu i płynne wyprowadzenie go poza miasto. Nasza strefa zyska ogromnie na atrakcyjności w momencie uzbrojenie, nie zmienia to jednak faktu, że jest ona stosunkowo niewielka (szczególnie w porównaniu z terenami ościennych gmin wiejskich).

Mieszkanka zabytkowej kamienicy pytała o możliwości dofinansowania remontów takich budynków w Żaganiu. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Roman Ciszewski poinformował o programie wojewódzkim skierowanym dla takich podmiotów. Na spotkaniu padł również postulat wyłączenia Żagania z obszaru województwa lubuskiego i przyłączenia do województwa dolnośląskiego, co zwiększyłoby szansę rozwoju miasta. Ponadto podnoszono konieczność remontu ulicy Libelta, umycia pojemników na odpady w centrum, zwiększenie miejsc parkingowych, malowanie pasów inną, antypoślizgową farbą, ograniczenia ruchu na placu Klasztornym w okolicy kościoła, zabezpieczenie spalonego obiektu przy ulicy Słowackiego 6, wprowadzenie stref parkowania w mieście oraz zgromadzenie wszystkich obelisków (pomników) w jednym miejscu (np. na placu Maczka).