Burmistrz Miasta Żagań ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031. Celem konsultacji jest zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji uwag do projektu Programu.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w okresie od 28 kwietnia 2023 r. do 29 maja 2023 r. w następujących formach:

Projekt Programu będzie dostępny  w okresie trwania konsultacji tj. od 28 kwietnia 2023 r. do 29 maja 2023 r.

Uwagi i opinie do projektu uchwały w formie wypełnionego formularza konsultacyjnego można składać w okresie trwania konsultacji tj. terminie od 28 kwietnia 2023 r. do 29 maja 2023 r.:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@um.zagan.pl  – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag,
  • elektronicznego formularza https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_gpr_formularz ,
  • poprzez dostarczenie formularza konsultacyjnego osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań lub ul. Jana Pawła II 15 pok. nr 7, 68-100 Żagań,
  • podczas otwartych spotkań z interesariuszami procesu rewitalizacji.

Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do Zarządzenia.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Magdalena Augustyniak – adres e-mail:  m.augustyniak@um.zagan.pl, tel. 684771006 oraz Małgorzata Sadowska – adres e-mail: m.sadowska@um.zagan.pl, tel. 684771041.

 Formularz konsultacji

Zarządzenie 116/2023

 

Obwieszczenie na temat konsultacji
Obwieszczenie na temat konsultacji