25 kwietnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy o PCK, CK i MPH. W konkursie wzięło udział 11 uczniów ze szkół podstawowych (klasy VI) z powiatu żagańskiego. Dzięki zaangażowaniu Danuty Hrycak, szefowej żagańskiego Koła PCK, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki.

I miejsce w konkursie zajęła Kinga Bannach z PSP nr 2 w Żaganiu, drugie miejsce Mikołaj Specylak z PSP w Tomaszowie, natomiast trzecie Julia Słomińska z PSP nr 2 w Żaganiu. Ci uczniowie będą reprezentować powiat żagański na szczeblu wojewódzkim.

Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy z zakresu pomocy medycznej, która może przydać się w codziennym życiu. Gospodarz miasta wspólnie z naczelnikiem oświaty Mariuszem Krugły wręczył uczniom dyplomy oraz upominki ufundowane przez miasto. Nagrody uczestnikom ufundowało również Nadleśnictwo Żagań.