Enea Oświetlenia Spółka z o.o. kontynuuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Żagania w ramach zawartego z inicjatywy burmistrza Andrzeja Katarzyńca porozumienia. Modernizacja polega na wymianie starych opraw sodowych na energooszczędne typy led. Wymieniono oświetlenie na ulicach Cichej, Staszica, Wojska Polskiego, Św. Cecylii, Ratuszowej i Piłsudskiego. Do końca pierwszego półrocza prace zostaną wykonane na ulicach Nowogródzkiej, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Przyjaciół Żołnierza, Prusa, rondo, ul. Żarska. Zamontowanych zostanie 275 opraw ledowych, a wartość inwestycji wyniesie blisko 500.000 złotych.

Oprawy LED wpłyną na zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej na ulicach o około 60% w stosunku do starych opraw sodowych. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej jest bardzo istotne dla budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim, przy znacznym wzroście cen za energię elektryczną, która w roku 2023 wzrosła o połowę w stosunku do cen z roku 2022. Jednocześnie magistrat podjął negocjacje z firmą Enea Oświetlenie w Zielonej Górze na zlecenie prac modernizacyjnych kolejnych ulic w drugim półroczu bieżącego roku.

Od roku 2020 na terenie Żagania wymieniono 608 opraw. We wszystkich lokalizacjach zamontowano energooszczędne oprawy ledowe.