Publikujemy PROJEKT Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031 i rozpoczynamy proces konsultacji. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żagań konsultacje potrwają do 29 maja 2023 roku. Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu i wyrażenia swojej opinii.

Interesariuszy rewitalizacji zapraszamy również na otwarte spotkanie, które odbędzie się 18 maja (w czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Żagańskiego Pałacu Kultury.

Gminny Program Rewitalizacji

 Formularz konsultacji

Zarządzenie 116/2023

Obwieszczenie na temat konsultacji
Obwieszczenie na temat konsultacji