17 maja w ramach trwających konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Żagań na lata 2022-2031 w Żagańskim Pałacu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza Sebastiana Kuleszy z młodymi interesariuszami żagańskiej rewitalizacji. Ożywiona dyskusja o poprawie jakości życia młodzieży (głównie pozaszkolnego) w obszarze rewitalizacji poprzedzona była prezentacją kierunków rozwoju oraz założeń projektu Programu Rewitalizacji. Młodzież zapoznała się z planami miasta i przedstawiła swoje propozycje – m.in. stworzenia miejsca do spotkań młodzieżowych oraz dyskoteki w Żaganiu. Młodzi ludzie czekają na remont basenu i oranżerii z przeznaczeniem na miejsce spotkań kulturalnych. Dziękujemy młodym za aktywność i głos w sprawie planowanych działań rewitalizacyjnych.

Jednocześnie przypominamy i zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się dzisiaj 18 maja o godz. 16.00 w Żagańskim Pałacu Kultury.

Konsultacje społeczne trwają od 28 kwietnia 2023 r. do 29 maja 2023 r. w następujących formach:

Projekt Programu dostepny jest tutaj:  https://bip.zagan.pl/system/obj/12802_GPR_ZAGAN.PDF

Uwagi i opinie do projektu uchwały w formie wypełnionego formularza konsultacyjnego można składać w okresie trwania konsultacji tj. terminie od 28 kwietnia 2023 r. do 29 maja 2023 r.:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@um.zagan.pl  – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag,
  • elektronicznego formularza https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_gpr_formularz ,
  • poprzez dostarczenie formularza konsultacyjnego osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań lub ul. Jana Pawła II 15 pok. nr 7, 68-100 Żagań,
  • podczas otwartych spotkań z interesariuszami procesu rewitalizacji.

Wzór formularza konsultacyjnego  stanowi załącznik do Zarządzenia – https://urzadmiasta.zagan.pl/2023/04/28/rozpoczynamy-konsultacje-gminnego-programu-rewitalizacji/ .