17 maja 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. Na spotkaniu członkom Komitetu przedstawiono założenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, następnie członkowie podjęli dyskusję na temat zawartych w nim zapisów oraz podjęli stanowisko w sprawie pozytywnego zaopiniowania dokumentu.