W sobotę 27 maja 2023 roku odbyło się otwarcie nowej siedziby Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu. Placówka obchodzi właśnie dwa ważne dla siebie jubileusze 50-lecia istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Żaganiu oraz 20-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żaganiu. Jubileuszowy koncert galowy był okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów, absolwentów, nauczycieli i zaproszonych gości. W wydarzeniu wziął udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesor Piotr Gliński, który dokonał wcześniej symbolicznego otwarcia szkoły, wyremontowanej ze środków Ministerstwa.
„Wspieramy rozwój instytucji kulturalnych tam, gdzie jest to konieczne, realizując zasadę zrównoważonego rozwoju – taka jest misja polskiej kultury. (…) Przystosowaliśmy budynek Państwowej Szkoły Muzycznej w Żaganiu do funkcji pedagogicznych. W tych odnowionych, zabytkowych, a teraz już także nowoczesnych wnętrzach szkoła będzie mogła się rozwijać” – powiedział wicepremier Profesor Piotr Gliński podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby szkoły.
W ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”, realizowanego od listopada 2017 roku do kwietnia 2021 roku, przeprowadzono generalny remont zabytkowego żagańskiego obiektu. Zakres prac obejmował m.in. docieplenie ścian, podłóg, stropów i dachów, wymianę okien, instalacji centralnego ogrzewania oraz źródeł światła na energooszczędne, a także modernizację systemu wentylacji.
Łączny koszt prac przeprowadzonych w Państwowej Szkole Muzycznej w Żaganiu wyniósł ok. 34,3 mln zł. Na prace remontowe (poza pracami w ramach projektu termomodernizacji) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego łącznie przekazało szkole 22,6 mln zł.