W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” 57 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Żaganiu pojedzie na dofinansowane wycieczki. W ramach projektu dzieci odbędą dwie jednodniowe wycieczki do Wrocławia oraz trzydniową do Krakowa, Wadowic, Zakopanego.

Na ten cel Gmina Żagań o statusie miejskim pozyskała dofinansowanie w wysokości 12.267 złotych.